جمعه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۲

پنجشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۲

قانون طبیعت، قانون انسان __

فیزیکدانان تلاش می‌کنند برای پدیده‌های پیچیده قانونهایی ساده بیابند ولی حقوقدانان برای پدیده های ساده قانونهایی پیچیده می‌سازند‪.‬