یکشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۱

دمکراسیِ هندی __

دمکراسی و آزادی مخصوص فرهنگِ غربی نیست. هند یکی از شرقی ترین کشورها، از آزادترین، دمکرات ترین، سنتی‌ترین و مذهبی‌ترین کشورهاست. شاید جامعه ما در ایران بارها و بارها از هند غرب زده‌تر باشد‪.