پنجشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۷

قدم رنجه

امروز صبح رییس محترم مجلس شورای اسلامی قدم رنجه نمودند و تا حیاط پشتی ما تشریف آورند. به صرف چایی دعوتشان می‌نمودم، اگر بیدار بودم.

سه‌شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۷

تنها مانده بود که در این دانشگاه به ما بشاشند* و برینند**، که آن هم امروز انجام شد.

* عمل دفع فضولات مایع از بدن.
** عمل دفع فضولات جامد از بدن.

دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۷

جواب آرزو

اتاقم عوض شد. هرچند که هنوز هم تنها نیستم، اما پرایوسی بیشتری دارم. که اتفاقاً این تنها نبودن به حفظ هر چه بهتر این پرایوسی کمک هم می‌کنه!

دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۷

درسهایی از انتخابات

کسی نمی‌تونه نقش موئر میشل اوباما رو در انتخاب شدن باراک اوباما انکار کنه. اینم پارامتر مهمی که باید در انتخاب همسر بهش توجه کرد.

دوتا عکس از هفتصدتا

اولین نمایشگاه فروش عکس ایران

مراسم افتتاحیه ساعت هفده روز دوشنبه بیستم آبان ماه سال هزار سیصد و هشتاد و هفت.

بازدید برای عموم، سه شنبه بیست و یکم آبان ماه لغایت یکم آذرماه از ساعت ده تا نوزده.

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره پنجاه وسه، موسسه فرهنگی هنری صبا.