دوشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۹۱

عیدی

دوستان و آشنایان توجه کنند که عیدی تنها در ازای ارائه رسید پرداخت خمس -- سهم سادات -- داده می‌شود.

پنجشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۱

I want to break bad

رفتیم خرید، احساس فقر می‌کردم. حالا خوبه که یک سقف بالا سرم هست و یک لقمه نونی دارم و گرفتار دوا و درمون اینها هم نیستم. خدا به خیر کنه.

یکشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۱

به پشت، به راست، به چپ

فکر کن یک عمره به یک چیزی عادت کردی، مثلا هر شب توی تخت خواب، اول به پشت می‌خوابی و لحاف رو تا زیر چونه‌ات می‌کشی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و بعدش رو هم دیگه نمی‌فهمی که چی می‌شه.

حالا فکر کن که یک اتفاقی افتاده، مثلا با صورت رفتی توی یکی از داربستهایی که توی پیاده‌روهای تهرون فراوونه، یا مشتی چوبی چماقی خورده توی صورتت، یا مثلا دندون عقلت رو کشیدی و جاش ورم کرده، توی تخت خواب، اول به پشت می‌خوابی و لحاف رو تا زیر چونه‌ات می‌کشی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! برمی‌گردی و به پشت می‌خوابی، بعد از یکی دو دقیقه غلت می‌زنی به پهلوی راستت، دو سه دقیقه بعد به پهلوی چپ و آخ! 
...

دوشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۱

Conspiracy Theory

I made this figure while I was practicing Python.
  • There are some Observations (black dots).
  • The green line is a possible theory which describes the observations with some errors.
  • The red curve is one of many possible Conspiracy Theories that fits perfectly to the data.
  • Here is the underlying reality!
You are free to change and republish the figure and the code.

سه‌شنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۰

امروز رفتم یک موبایل خریدم که اگه تصادفاً از جیبم بیافته داخل چاه توالت، بتونم با وجدانی راحت و نفسی مطمئن، سیفون توالت رو بکشم.