پنجشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۹

ثبوتی

به جای اینکه یکی مثل ثبوتی بشه وزیر علوم، یکی مثل دانشجو میشه وزیر و یکی مثل ثبوتی رو برکنار می‌کنه. مملکته داریم؟