شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۰

آه یک رئیس جمهور

خدا دلش به حال رئیس جمهوری که در جمع هوادارانش فهش می‌خورد بدجوری می‌سوزد. آهش دامن فحش دهنده‌ها را می‌گیرد. آه خاتمی که دامنمان را بدجور گرفت. حالا آقای رئیس مواظب خودت باش آه احمدی‌نژاد را در آوردی. 

جمعه، تیر ۱۷، ۱۳۹۰

شیطونک خانم‌های ایرانی

همراه هر خانم ایرانی، یک شیطونک هست که درست وقتی که این خانم داره توی یک خیابون شلوغ پارک دوبل می‌کنه، یا دور دو فرمونه می‌زنه، روسری رو از سر خانم راننده می‌کشه پایین!