دوشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۷

مافیا

به منظور هرچه بومی‌تر کردن بازی هیجان انگیز مافیا، واژه‌های زیر پیشنهاد می‌شوند:

دشمن: مافیا
بسیجی: شهروند
سرباز گمنام آقا: کارآگاه
امدادهای غیبی: دکتر

نقش خدا هم که به اندازهٔ کافی بومی هست. غیر بومیش بوده مودِرِیتور.

یک صفر دو نقطه یک صفر

چشمام رو باز می‌کنم. نوشته یک صفر دو نقطه یک صفر. چشمام رو می‌بندم. چشمام رو دوباره باز می‌کنم. نوشته یک یک دو نقطه یک یک.

جمعه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۷

ترینها

مردمان نیجریه، اسرائیل و هند برونگراترینها در دنیا و مردمان ایران و چین درونگراترینها در دنیا هستند.

چهارشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۷

حساسیتهای کوچک

یک سامورایی، واقعی با وجود چشمانی تیزبین، گوشها و دماغی حساس، هیچ حساسیتی از خودش نشون نمیده.