سه‌شنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۸

چهارشنبه سوری

ملت مثل همیشه میان بیرون که چهارشنبه سوری رو جشن بگیرن. اما دولت که توهم شورش داره می‌گیره ملت رو می‌زنه. ملت هم شورش می‌کنند.