یکشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۹

Boobattalion

But, what if the boobquake experiment fails and actually an earthquake happens?
I'll tell you. US Army will train a boobattalion (boob-battalion). This battalion consist of busty female soldiers. Their speciality is to cause earthquake in the targeted area.
I am impatient to see US attack to Iran!

جمعه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۹

بر گردن صدیقی

با فرض اینکه نیروهای امنیتی بی‌گناه هستند و خون تمام کشته‌ها و زخمی‌های نا آرامی‌های اخیر بر گردن موسوی است که مردم را تحریک کرده تا به خیابانها بریزند، پس مردانی که از دیدن این صحنه‌ها به گناه می‌افتند بی‌گناه هستند و گناهشان به گردن کسی است که این زن‌ها را تحریک کرده تا برهنه به خیابان‌ها بریزند.