سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۸

کاپیتولاسیون

چندتا چینی که یکیشون خانم بود همسفر ما بودند. از سال انتظار مهرآباد، تا خود مقصد، این خانم چینی روسریش به جای سر روی شونه‌هاش بود. چیزی که در یک محیط عمومی مثل فرودگاه، نه از هیچ ایرانی دیده بودم نه از هیچ فرنگیی.

سه‌شنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۸

مجلس

مجلس یا همان قوه مقننه باید نمونه کوچکی از جامعه‌ای باشد که در آن زندگی می‌کنیم. اما مجلس فعلی اینطور نیست. مجلس فعلی نماینده اکثریت است، و این ایراد ذاتی روش رأی گیری است.
مجلس ایده‌آل مجلسی است که در آن هر باور و عقیده‌ای که در اجتماع وجود دارد و تعدادش به حد کافی است، متناسب با حمعیتشان، در مجلس نمایده داشته باشند.
وقتی می‌گویم هر گروه دسته و باور یعنی اینکه:
چپ، راست، وسط، افغانی، شیعه، سنی، زرتشتی، کافر، زن، مرد، ترک، کرد، عرب، دانشمند، بی‌سواد، پزشک، روحانی، بسیجی، نظامی، ایرانی مقیم خارج، پیر، جوان، پناهنده، سابقه دار و ... اگر بخواهند باید بتوانند در مجلس نماینده داشته باشند.
تاکید می‌کنم، حتی پناهندگان افغانی هم باید بتوانند در این مجلس نماینده داشته باشند.

این اولین قدم برای رعایت حقوق اقلیت‌ و جلوگیری از ظلم اکثریت به اقلیت است.