دوشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۹

بی بی سی - خاله سی


  • شما وطن فروش و خائنید، چون بی بی سی از شما تعریف کرده.
  • اما ما کارمون خیلی درسته، حتی بی بی سی هم از ما تعریف کرده.

پنجشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۹

یادش به خیر،

 اون قدیمها، وقتی که توی تاکسی موسیقی غیر مجاز* پخش می‌شد، از راننده می‌خواستم که خاموشش کنه و اگه نمی‌کرد، از ماشین پیاده می‌شدم.
*  موسیقی غیر مجاز موسیقی بود که قبلا از رادیو یا تلویزیون شنیده نشده بود.

دوشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۹

تسویه حساب

تسویه حساب یعنی این که بری از یک دو جین آدم که به عمرت ندیدیشون امضا بگیری که به عمرت ندیدیشون.