دوشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۹۱

عیدی

دوستان و آشنایان توجه کنند که عیدی تنها در ازای ارائه رسید پرداخت خمس -- سهم سادات -- داده می‌شود.