دوشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۰

یک قاچاقچی انگلیسی می‌ارزد به دو هزار مسلمون عرب

پلیس انگلیس زده یک فروشنده مواد مخدر رو کشته، این ها دارن از صبح تا شب هی تو اخبار نشون می‌دند.
اما دولت سوریه زده دو هزار مسلمون عرب رو کشته، دریغ از یک فاتحه.

هیچ نظری موجود نیست: